Skånekretsen

Skånekretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Skånekretsen 2020

Ordförande 

Ingela Friberg

Ordinarie ledamöter:

Susanne Thulin, vice ordförande

Laila Gustavsson, kassör

Lena Bäckström

Ingmarie Bengtsson

Valberedning

Agneta Jonsson

» Skicka epost

Redaktionsråd till OMEP- nytt

HT20

OMEP Skånekretsen kommer att erbjuda två föreläsningar under hösten 2020 

Den 5 oktober 2020 firar vi Internationella Barndagen. FD. Psykolog/ Barnpsykoterapeut Lena Bäckström föreläser om OMEP:s historia och hur vi har sett på barns och familjers demokratiska rättigheter nationellt och internationellt under de senaste 100 åren utifrån grundaren av OMEP Alva Myrdals ord: ”From warfare to welfare”.

Plats: Klippan/ Åstorp (lokal meddelas i höst när inbjudan till medlemmar sänds ut).

 

Den 11 november 2020 föreläser Fil.mag. Universitetsadjunkt Ingmarie Bengtsson utifrån sin masteruppsats (2019) om hur sex invandrade kvinnor med barn upplevt att möta det nya landet i allmänhet och den svenska förskolan i synnerhet utan att kunna svenska, eller ha begränsad tillgång till språkliga uttryck. Detta i relation till förskollärares uppdrag att samverka med hemmen samt ge föräldrar möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet.

Plats: Hässleholm (lokal meddelas i höst när inbjudan till medlemmar sänds ut).

Årsmöte VT20

Tid: onsdagen den 5 februari 2020 kl. 17.00

Plats: Högskolan i Kristianstad, hus 14, sal 225


Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterar Ingmarie Bengtsson sin masteruppsats:
Allt är för barnens bästa-Livsberättelser om det betydelsefulla i möten
Vi bjuder på fika och vill därför ha anmälningar till
susanne.thulin@hkr.se