Projekt

Svenska OMEP arbetar med lokala och nationella projekt och deltar även aktivt i internationella OMEPs projekt. För närvarande arbetar vi med

Barnens planet i projektet Alla lika inuti

Samverkan mellan BVC och förskolan

ESD Rating Scale

Equality for sustainability

ESD del 3 Intergenerational Dialogues for ESD

ESD - Lärande för hållbar utveckling - i praktiken

ESD - Lärande för hållbar utveckling - barnintervjuer

Barns delaktighet i det fysiska rummet

Hälsa - AB-ESD

ESD inom EU
Internationella OMEPs arbete med ESD