Göteborgskretsen

Göteborgskretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Göteborgskretsen 2020

Ordförande 

Bibi Karlsson, Göteborg 

Ordinarie ledamöter:

Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg

Mania Teimouri, Göteborg 

Shirin Fazel Zandy, Göteborg 

Anette Hellman, Göteborg 

Airi Bigsten, Göteborg

Ulla Gustavsson, Göteborg

Annika Hellberg, Lerum

Ulla Jivegård, Göteborg

Suppleanter:

Eva Ahlin, Göteborg

Erica Strand, Uddevalla

Lise-Lotte Fjäll, Uddevalla

Revisor:

Elisabet Doverborg

Skicka mail: bibi.karlsson51@gmail.com

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR – HÖSTEN 2020

TORSDAG 15 OKTOBER kl 17:30 - 19:00

Hur barn får och tar tillträde i lek med Ulla Jivegård

 

Ulla Jivegård föreläser om de sociala aspekterna av förskolebarns återkommande aktiviteter, som kan kasta ljus över hur förskollärare och barnskötare ska kunna stötta alla barn till att kunna utveckla social kompetens. Både vad det gäller tillträde till och att behålla såväl sina aktiviteter som sitt deltagande i aktiviteter. Speciellt diskuteras hur barn som av olika anledningar hamnar utanför kamraternas aktiviteter kan stödjas samtidigt som aktiviteten i sig ges möjligheter att utvecklas vidare. 

 

Ulla Jivegård är förskollärare med en färsk licentiatavhandling om barns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. Publikationer: Jivegård, U. (2018). Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. https://gup.ub.gu.se/file/207659 (Licentiatavhandling). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Föreläsningen pågår i ca. en timma och följs av 30 minuters diskussion.

ANMÄL SENAST 8 OKTOBER

 

 

 

SAVE THE DATE
MÅNDAG 16 NOVEMBER kl 17:30 – 19:00

BARNKONVENTIONEN och förskolläraruppdraget

 

FÖRELÄSNINGARNA ÄGER RUM PÅ ZOOM OCH DU FÅR LÄNKEN NÄR DU ANMÄLER DIG. Anmäl dig via mail till omep.goteborg@gmail.com 
Vid anmälan ange namn, om du är medlem samt vilken föreläsning du vill delta i.
Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas.
Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser (max fem).

Kostnad för att delta i en digital föreläsning är 50 kr för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar.
Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris.
Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen.
Studenter på pedagogen deltar gratis i mån av plats.