Program

Kretsarnas seminarieprogram finns under fliken Svenska OMEP i vänsterspalten.

Regional konferens om Lärande för hållbar utveckling

Svenska OMEP anordnade tillsammans med Svenska UNESCO-kommittén och Umeå kommun en heldagskonferens om Lärande för hållbar utveckling i Umeå Folkets hus den 21 februari 2011.

Programmet - klicka HÄR

Öppningsanförande Ingrid Engdahl (ppt)

Seminarium 5 ESD i praktiken (ppt)

Svenska OMEP planerar att anordna en motrsvarande konferens i Skåne i februari 2012 i samband med föreningens årsmöte 2012.

Svenska OMEPs årsmöte 2011

ägde rum 20 februari 2011 kl. 16 på Universitetet i UMEÅ.

Lokal: Stadshuset, Skolgatan 31A, Umeå. Samling vid huvudentrén.

Styrelsen vill tacka Norrlandskretsen av Svenska OMEP för ett trevligt årsmöte i Umeå. Tack Margareta Rönnlund och Karin Engdahl för ert gästfria motatgande is tadshuset och grattis Birgitta Mukakvaara, nyvald kretsordförande i Norrlandskretsen. Till hederledamöter i Svenska OMEP utsågs Anita Blomqvist, Umeå, och Tor Hudner, Uppsala.

Förslag till dagordning HÄR

Verksamhetsberättelse för Svenska OMEP 2010 HÄR

Alla medlemmar är VÄLKOMNA! Ingen anmälan behövs.

Göteborgskretsens årsmöte

hölls den 2 februari 2011 kl. 18-20 I Pedagogen, GU, rum 2531

Norrlandskretsens årsmöte

hölls den 20 februari 2011 kl. 15 på Universitetet

Skånekretsens årsmöte

hölls den 31 januari 2011 kl. 16.00 i A 230 på Lärarutbildningen, Malmö högskola

Stockholmskretsens program