OMEP - nytt

Svenska OMEPs tidskrift OMEP- nytt

ISSN 1104 - 7569

utkommer med tre nummer per år och skickas med e-post till de medlemmar som anmält in e-postadress, till övriga med brev.

Kretsarna turas om att ansvara för numren.

Redaktör: Mania Teimouri, Göteborg

» Skicka epost

Tidigare nummer kommer att läggas ut här:

OMEP- nytt 3 - 2015

OMEP- nytt 2 - 2015

OMEP- nytt 1 - 2015

OMEP- nytt 3 - 2014

OMEP- nytt 2 - 2014

OMEP- nytt 1 - 2014

OMEP- nytt 3 - 2013

OMEP- nytt 2 - 2013

OMEP- nytt 1 - 2013

OMEP- nytt 3 - 2012

OMEP- nytt 2 - 2012

OMEP- nytt 1 - 2012

OMEP - nytt 2-3 - 2011

OMEP - nytt 1 - 2011

OMEP - nytt 3 - 2010

OMEP - nytt 2 - 2010

OMEP - nytt 1 - 2010

OMEP - nytt 3 - 2009

OMEP - nytt 2 - 2009

OMEP - nytt 1 - 2009

OMEP - nytt 3 - 2008

OMEP - nytt 2 - 2008

OMEP - nytt 1 - 2008