Stockholmskretsen

Stockholmskretsen av Svenska OMEP

Program våren 2016

Stockholmskretsens årsmöte 2016

Tid: Tisdag 26 januari kl. 18:00 – 20:00

Program: Diskussion om hur OMEP kan bidra till barncentrerad verksamhet för

flyktingbarn, i samverkan med andra frivilligorganisationer

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan till omep.stockholm@gmail.com

Årsmöte i Svenska OMEP 2016 äger rum i Stockholm

Tid: Måndag 15 februari kl. 15.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Program: Årsmötesförhandlingar

I anslutning till Svenska OMEP:s årsmöte ordnas en öppen föreläsning:

FRÅN BARNPERSPEKTIV TILL BARNETS PERSPEKTIV

TILL BARNISM... ELLER?

Barnläkare Lars H Gustafsson talar om sin nya bok Relationsrevolutionen - om

mötet mellan barn och vuxna.

Tid: Måndag 15 februari kl. 18:00 – 20:00 Klicka här för PROGRAM

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Kostnad: OMEP- medlem/student 100 kr, övriga 200 kr.

Anmälan till omep.stockholm@gmail.com 

Heldag med OMEP i Stockholm - Klicka här för dagens PROGRAM

Normkritiska perspektiv och normkritiska processer

Vivi Havia, arbetar i Södertälje kommun

med att stödja och utveckla arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i kommunens förskolor och skolor.

Samarbete i förskolan – för barnens skull

Gunilla Niss, är psykolog med lång erfarenhet som förskole- och skolpsykolog. Hennes senaste bok tillsammans med Anna -Karin Söderström, ligger till grund för dagens föreläsning.

Tid: Fredagen 18 mars kl. 9.00 – 15.00

Plats: ABF - HUSET, Sveavägen 41, Stockholm

Kostnad: OMEP- medlem/student 500 kr, övriga 1000 kr.

Kaffe/the med bulle ingår i priset och serveras i pausen

på förmiddagen. På eftermiddagen bjuds på frukt.

Anmälan till omep.stockholm@gmail.com

Styrelsen för Stockholmskretsen 2015

Ulla-Britt Larsson, Vällingby, ordförande
Eva Ärlemalm - Hagsér, Järfälla 
Ingrid Engdahl, Stockholm
Maria Edlund, Nacka
Bibbi Tjernlund Ersson, Järfälla
Elisabet Nyléus, Stockholm
Anna Lagerkvist, Stockholm
Kristina Lindberg , Lidingö
Suheer Sherif, Botkyrka
Gittel Strassman, Södertälje